Jdi na obsah Jdi na menu
 


                               
                   PROVOZNÍ ŘÁD JESLÍ
 
 
Zpracováno podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
 
 
NÁZEV: 1. jesle
ADRESA: Lesní 24,Lužice
 
 
REŽIMOVÉ POŽADAVKY:
Nástup do jeslí je od 7.30hod do 8.00hod. Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a předat ho zaměstnanci jeslí. Při vstupu do jeslí je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
7.30-8.15 volná činnost,hry,aktivity. 8.15-8.45 hygiena,dopolední svačina.8.45-9.30 hlavní výchovná činnost. 10.00-12.00 9.30-9.30.11.00 hygiena,pobyt dětí venku. 11.00-12.30 hygiena,oběd. 12.30-14.30 polední klid. 14.30-15.00 hygiena,odpolední svačina. 15.00-16.00 výchovná činnost,volné hry dětí.
 
POHYBOVÉ AKTIVITY:
Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru jeslí a zahrady a venku.
 
HYGIENA:
Učení hygienických návyků a pravidelné čištění zubů po obědě.
 
POBYT VENKU:
Minimálně 2 hod. denně(dle počasí). V letních měsících se činnosti posouvají co nejvíce ven, vycházky po okolí. Pro pobyt venku je využívaná zahrada s pískovištěm,skluzavkou. Převážná část zahrady je zatravněna. V letních měsících je možno využívat terasu na svačinky a může zde probíhat hlavní vých. činnost. Pobyt venku se neuskuteční při mrazu pod -10 °C,při silném větru a dešti.
 
ÚDRŽBA PÍSKOVIŠTĚ A ZAHRADY:
Kontrola obsahu pískoviště před každým použitím a denní zakrývání pískoviště provádí zaměstnankyně jeslí. Výměna písku dle potřeby. Za úklid zahrady,sečení trávy je zodpovědný majitel zahrady.
 
ODPOČINEK,SPÁNEK:
Spánek i odpočinek se řídí individuálními potřebami dětí. Děti odpočívají samostatně na připravovaných lehátkách,které se nachází v prostorách herny.Před uložením lůžkovin zpět do úložného prostoru se provětrají. Děti se převlékají do pyžama,oděv si odkládají na stoličky,obuv u lehátek. Děti usínají,případně odpočívají při čtení pohádky.Pro nejmenší děti(2 děti) je připravena malá oddělená ložnička pro klidnější odpočinek.
 
STRAVOVÁNÍ:
V jeslích nesmí mezi jednotlivými jídly přesáhnout časový odstup 3 hodiny. Děti se stravují 3krát denně: Dopolední svačinka(8.30hod),oběd(11.30hod),odpolední svačinka(14.30hod). Jídlo je dováženo v nerezových thermoboxech z MŠ Lužice. Provádí se každodenní měření teploty vždy před podáním. Teplota nesmí klesnout pod 60°C.
 
PITNÝ REŽIM:
Nápoje připravukeme do nerezových termosek s kohoutkem. Během dne se mohou děti kdykoliv napít. Střídají se čaje bylinkové a ovocné,ovocné šťávy. V letních měsících mají děti termosky s pitím na zahradě venku.
 
OTUŽOVÁNÍ:
Otužování je zajištěno několika způsoby. Pravidelné větrání tříd,zejména při pohybových aktivitách.Využívání příznivého počasí co nejdelším pobytem venku. Sledujeme přiměřenou teplotu ve třídě. V herně je nástěnný teploměr a denní teplota by se měla pohybovat mezi 20-22°C. Kontrolujeme vhodné oblečení dětí v jeslích i mimo jesle.
 
ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM:
Způsob praní-pračka. Čisté prádlo je skladováno v uzavřených boxech. Výměna prádla- ručníky1krát týdně,v případě potřeby ihned
                           -lůžkoviny 1krát za 14 dní
                           -pyžamo 1krát týdně (perou rodiče)
 
POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM:
Způsob a četnost úklidu:
Denní úklid- setření všech podlah,nábytku,okenních parapetů,klik,splachovadel,vynášeni odpatků včetně koše na pleny. Vyčištění koberce-vysavačem.
 
DESINFEKCE
Používání desinfekčních prostředků a způsobů desinfekce je dán vyhláškou MZ ČR 440/2000 a harmonogramy práce.
Desinfekční prostředky se střídají po 14ti dnech. Ředění desinfekčních prostředků se provádí přesně podle příslušného návodu.návodu.
Desinfekce se provádí 1krát týdně,těmito prostředky: 2% roztok chloraminu,
                                                     Spitaderm-neředí se.
                                                     0,5% roztok Desamu GK
Používané čisticí prostředky: Jar,Pur,Fixinela,Savo,Cif,Real,
 
Tabulka ředění roztoků
 
Požadovaná koncentrace
 
 
0,5 %
 
1,0 %
 
1,5 %
 
2,0 %
 
3,0 %
 
5,0 %
1 litr roztoku
 
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
30 ml
50 ml
3 litry roztoku
 
15 ml
30 ml
45 ml
60 ml
90 ml
150 ml
5 litry roztoku
 
25 ml
50 ml
75 ml
100 ml
150 ml
250 ml
10 litrů roztoku
 
40 ml
80 ml
120 ml
160 ml
240 ml
400 ml
 čisticí prostředky: Jar,Pur,Fixinela,Savo,Cif,Real,
 
MANIPULACE SE VZNIKLÝMI ODPADY A JEJICH LIKVIDACE:
Pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob a jednorázových plastových obalů. Odpady se každý den vynášejí.
 
Zpracovala: Martina Svobodová